Odběr novinek [Newsletter]

Večeře na rozhledně

Výrobci

Dodavatelé

Žádný dodavatel

Obchodní podmínky a pravidla nákupu

Obchodní a záruční podmínky i internetový prodej se řídí obchodním a občanským zákoníkem ČR. O přesném aktuálním stavu zboží na skladu můžete být informováni na požádání telefonicky.

Stav zboží po dodání - k sestavení nebo sestavené

Z důvodu snadné distribuce a schopnosti udržet nízkou prodejní cenu kola dodáváme z cca 85% složená. Kupující po dodání jízdního kola namontuje pouze kola, sedačku, řidítka, šlapky a drobné doplňky. To provede buď osobně, nebo práci svěří odbornému cykloservisu (doporučujeme). Nastavení dětského jízdního kola doporučujeme vždy svěřit odbornému cykloservisu!

Za příplatek 790Kč je možno dodat kompletní složené dětské jízdní kolo jako vyžádanou úpravu zboží před dodáním na požadavek kupujícího. Příplatek odpovídá nákladům na vyšší cenu dopravy (neskladné), na úpravu přepravního obalu a na práci našeho technika.


Právo na odstoupení od smlouvy

Ze zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 53 máte právo odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a bez dalších sankcí do 14 dní od doručení zboží. Právo platí pouze pro běžné spotřebitele, nikoliv v případě, kdy zboží kupuje podnikatel pro svou podnikatelskou činnost. Lhůta 14 dní začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě odstoupení od smlouvy musí být odstoupení od smlouvy doručeno a zboží vráceno na adresu prodávajícího nejpozději 14. den od převzetí zboží kupujícím.
Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy v případě závažných vad výrobku nebo závažných pochybení prodejce.

Pravidla pro vrácení zboží

Zboží musí být vráceno v původním stavu, nepoužité, nepoškozené a kompletní, pokud možno v originálních obalech a nesestavené. V jiném případě může prodávající uplatnit právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (zejména na uvedení zboží do původního stavu, v jakém bylo před prodejem).

Vracené zboží neposílejte na dobírku! Taková zásilka nebude přijata! Zboží zašlete balíkovou službou nebo osobně doručte na adresu prodávajícího. Po zpětném převzetí zboží prodávajícím bude zásilka zkontrolována na kompletnost, nepoškozenost a původní stav zboží.

Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacené finanční částky dle zákona nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Adresa pro vrácení zboží

Ing. Jan Štemberk, Truskovice 25, 389 01 Vodňany

Záruka a odpovědnost za vady

Prodejce poskytuje na zboží záruční lhůtu 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na výrobní vady, nikoliv na běžné opotřebení.

Zrušení objednávky před dodáním zboží

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku před dodáním zboží ze zvlášť závaných důvodů, které nemohl předem ovlivnit, například když v mezičase vytvoření objednávky zákazníkem dojde k vyprodání zboží na externím skladu. V takovém případě poskytne prodejce zákazníkovi alternativní produkt, možnost pozdějšího dodání nebo úplné zrušení objednávky.

Zákazník má právo zrušit objednávku nejpozději v čase telefonického ověření objednávky prodejcem. Připouští se zrušení objednávky v pozdější lhůtě, a to za podmínky telefonického projednání a následného písemného odsouhlasení prodejcem.


Napište nám

Naše zákaznická linka je k dispozici od 8:00 do 20:00

Telefon:+420 728 336 710

Kontakt na naši zákaznickou linku